Erasmus+

In aso werd het project ‘Unity in Diversity. Making school a home for everyone’ (2016-2019) afgerond.

De leerlingen uit 5 economie-moderne talen, 5 Latijn-moderne talen en 5 economie-wiskunde werkten samen met medeleerlingen en leerkrachten uit Luxemburg, Duitsland, Spanje, Italië en Zweden rond het thema ‘integratie’. De voorbereiding voor dit project gebeurt in de lessen Engels, geschiedenis en economie. Tijdens de verschillende uitwisselingen worden de leerlingen niet enkel ondergedompeld in een andere cultuur maar krijgen ze ook een Engels taalbad.

Tegelijk is het voor hen ook een unieke gelegenheid om kennis te maken met andere Europese werkwijzen en schoolstructuren. Elk project zorgt voor een brede verspreiding van het gedachtegoed bij anderen op de hele school.

Voor 2020-2023 is een nieuw project rond ‘Building your Future’ ingediend met dezelfde landen.

Ook in de 3de graad bso en tso lopen gelijkaardige projecten.

Memorial Garden

Onze school kreeg de kans om samen met een partnerschool uit Londen te werken aan een project waarin de herinnering aan de Eerste Wereldoorlog centraal staat. De Londense school kwam een aantal waardevolle oorlogssites in Vlaanderen bezoeken. Een aantal leerlingen van onze school maakte deel uit van de Vlaamse delegatie in Londen. Zij waren aanwezig bij de opening van de Memorial Garden of herinneringstuin ter nagedachtenis van de vele soldaten die omkwamen tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Voorleesproject: 5 voor 5
In het vijfde jaar krijg je de kans om een voorleessessie uit te werken voor de leerlingen van het vijfde leerjaar basisonderwijs. In groepjes van vier of vijf bereid je deze voorleessessie voor in de lessen Nederlands. Eerst en vooral lees je voor uit een themaboek van de jeugdboekenweek, daarna verzorg je een activiteit die aan dit boek gekoppeld is. Misschien kwam je zelf al eens langs op onze school om van zo’n voorleessessie te genieten. Nu is het jouw beurt om de vijfdejaartjes een onvergetelijke ochtend aan te bieden.
China

Hou je van een uitdaging? Interesse in een andere cultuur? Het stadsbestuur van Blankenberge heeft een samenwerkingsakkoord ondertekend met het Fengtai District in Beijing. Alle leerlingen van het 4de en 5de jaar  komen in aanmerking om deel te nemen aan een uniek studentenuitwisselingsprogramma. Je bent te gast bij een Chinees gastgezin. Zo leer je de traditionele gebruiken, de Chinese cultuur en de specifieke Chinese keuken van dichtbij kennen. Zelf krijg je later dan ook een Chinese jongere op bezoek zodat ook hij/zij onze cultuur leert kennen.

Nijvel

De leerlingen van 5 humane wetenschappen hebben een uitwisselingsproject met leeftijdsgenoten van Nijvel. Tijdens de excursies verdiepen ze zich in maatschappelijk actuele thema’s rond milieu en duurzaam ondernemen. Kennis maken met lokale kunst- en cultuurprojecten flankeren de thematische dossiers. De uitwisseling wil eveneens sociale integratie en kennis van de andere landstaal bevorderen.