Warmhartig-barmhartig

Op donderdag 22 november 2018 vindt voor de leerlingen van het vierde jaar een teamdag ‘Warmhartig Barmhartig’ plaats. We vinden het belangrijk dat de leerlingen zich engageren om zich een volledige dag belangeloos in te zetten voor anderen. De zeven werken van barmhartigheid staan deze dag centraal.

Concreet betekent dit dat onze leerlingen enkele activiteiten zullen voorbereiden in de godsdienstles. Ze zullen die dag actief aan de slag gaan om een werk van barmhartigheid in de praktijk te beleven.