Start campagne Broederlijk Delen

Onze school steunt het project van Broederlijk Delen in Guatemala om kleine boeren te helpen bij het duurzaam benutten van hun eigen lapje grond. Aanvullend wil het project ook politieke druk uitoefenen op rechtvaardiger herverdelen van de gronden in dat land.