Spel Mediawijsheid voor derdes

Op 7, 8 e n 9 mei spelen onze derdes een spel rond mediawijsheid. Leerkrachten werkten een escaperoom op maat uit om de derdes bewust te maken van veilige paswoorden, portretrecht op sociale media, gevaren voor sexting …

Oud-leerlinge Mieke Meysman werkt in het kader van haar stage communicatiewetenschappen aan het project mee.

Doelstellingen rond mediawijsheid die aan bod komen in het spel:

  • leerlingen bewuster leren omgaan met veilige paswoorden
  • leerlingen kennen een aantal begrippen i.v.m. social media en mediawijsheid
  • leerlingen zijn zich bewust van wat grensoverschrijdend gedrag is
  • leerlingen weten wat wettelijk kan en mag i.v.m. het nemen en delen van foto’s
  • leren kunnen een gepaste mailetiquette gebruiken
  • leerlingen zijn zich bewust van de invloeden van sociale media