Samenwerking BaSO

De stap naar het secundair onderwijs is voor vele kinderen een grote stap. We helpen daarbij, omdat we het belangrijk vinden dat elk kind zich goed voelt op school. Daarom werken we ook samen met het basisonderwijs. Vooral met de basisscholen van onze vzw (Blankenberge, Nieuwmunster en Wenduine), maar even graag met de 20 verschillende basisscholen van waaruit al onze kinderen in het eerste jaar komen.

In samenwerking met het basisonderwijs organiseren we verschillende activiteiten. Soms met de leerkrachten, of met de directies, vaker met en voor de leerlingen.

Talenturen

Sedert september 2014 gaan de talenturen door voor alle leerlingen van het zesde leerjaar uit de Blankenbergse vrije basisscholen en de leerlingen van het eerste en tweede jaar secundair onderwijs. Ze kunnen kiezen uit 18 verschillende activiteiten die om de 14 dagen op vrijdagnamiddag doorgaan. Meer informatie vind je hier.

Infoavond voor ouders

In de maand november nodigen we alle ouders met kinderen in het zesde leerjaar uit voor een infoavond. Deze avond gaat door in het Khnopfftheater van Sint-Jozef Sint-Pieter, Weststraat 86, in Blankenberge.

We willen op deze avond een beeld geven van hoe het er in het secundair onderwijs in het algemeen én bij ons op school aan toe gaat.

Techniekklas LED-kerstboom

In de maand december organiseren de leerkrachten techniek een boeiende activiteit voor de leerlingen van het zesde leerjaar. Ze maken hiervoor concrete afspraken met de leerkrachten van het zesde leerjaar.

Spaghettiavond en fuif

Bijna jaarlijks organiseren de leerlingen van de leerlingenraad een fuif voor alle leerlingen van de eerste graad en de leerlingen van het zesde leerjaar en de uitbreidingsklas van de scholen van onze vzw.

We koppelen daar een spaghettiavond aan. Vanaf 18 u. kunnen de jongeren en hun ouders spaghetti komen eten. De fuif start om 19 u. en eindigt om 21 u. De ouders kunnen tijdens de fuif rustig verder eten, een glas drinken, een praatje slaan … in het schoolrestaurant.

Oudercontact 6de leerjaar + infostand secundair onderwijs

Op het oudercontact voor het zesde leerjaar (vrije basisscholen Blankenberge, Wenduine en Nieuwmunster) – dat doorgaat in het schoolrestaurant van Sint-Jozef Sint-Pieter BaO Campus Weststraat (nummer 117) – is ook het secundair onderwijs vertegenwoordigd voor vragen en eventueel aanmeldingen voor het volgende schooljaar.

Een dagje secundair

Als leerling van het zesde leerjaar al één dag meemaken zoals in het eerste jaar secundair? Dat kan! De directeur biedt een korte uitleg en bezorgt je een lesprogramma voor één dag. Tussendoor krijg je een gratis warme maaltijd aangeboden in ons schoolrestaurant. En om 14.55 u. eindigt deze unieke lesdag.

Ben je geen leerling van één van de vrije basisscholen van Blankenberge, Wenduine of Nieuwmunster, maar wil je toch zo’n dag meemaken? Contacteer ons!

Infodag

Op zaterdag 27 april 2018 van 14 u. tot 18 u. gaat  een infodag voor àlle vrije scholen door: voor het basis- én voor het secundair onderwijs.

Op zaterdag 29 juni 2019 gaat in onze school een tweede infodag door van 9 u. tot 13 u.