CLIL

Bepaalde jongeren verwerken zeer vlot de leerstof. Hun ‘leerhonger’ wordt niet voldoende gestild met de gewone lessen en daarnaast zijn hun schoolprestaties doorgaans zeer goed. Sommigen verlangen naar een extra uitdaging en zijn geïnteresseerd in geschiedenis.

Daarom startte onze school in september 2014 met CLIL (Content and Language Integrated Learning). CLIL is een vorm van meertalig onderwijs waarbij een niet-taalvak in een andere taal wordt onderwezen. Wij kozen ervoor om lessen geschiedenis in het Engels te geven. Leerlingen van 2A, 4ASO en 6HUM en 6WW kunnen voor dit traject kiezen.

Dat betekent dat ze naast de gewone lessen Engels (2 uur in 2A, 4ASO en 6WW en 3 uur in 6HUM) het vak geschiedenis in het Engels krijgen (2 uur per week), terwijl klasgenoten de lessen geschiedenis in het Nederlands krijgen. In het tweede en vierde jaar worden de lessen gegeven door Kate Decoster; in het zesde jaar is Frederika Ducheyne de CLIL-leerkracht.

‘History is a cyclic poem written by time upon the memories of man’.
Percy Bysshe Shelley

Aanpak CLIL-lessen

Tijdens de CLIL-lessen werken de leerlingen met Engelstalige bronnen, wordt de leerstof in het Engels behandeld en spreken de leerlingen en de leerkracht Engels. Toetsen en taken worden ook in het Engels opgesteld.

In het tweede jaar gebruiken de leerlingen daarbij Engelse terminologie en enkelvoudige zinnen die aangeleerd worden doorheen het schooljaar. In het vierde jaar wordt daarop verder gebouwd. In het zesde jaar zijn de leerlingen (na vier jaar lessen Engels) in staat om zowel bij het spreken als bij het schrijven meer taal te produceren.

Evaluatie CLIL-lessen

We evalueren de doelstellingen van het vak geschiedenis, niet van Engels. De leerlingen krijgen wel feedback van de leerkracht over hun verworven competenties voor Engels.

Wie kan CLIL volgen?

Zowel voor het CLIL-traject in het tweede als in het vierde en zesde jaar moeten de leerlingen zich kandidaat stellen. Naast de keuze van de leerlingen telt ook het advies van de klassenraad mee.

In juni worden de kandidaturen besproken met alle leerkrachten en wordt er beslist of je geschiedenis in het Nederlands of in het Engels mag volgen. Daarbij houden we rekening met deze criteria:

  • Je behaalde in het 1ste, 3de of 5de jaar de basisdoelstellingen voor alle vakken;
  • Je globaal resultaat laat zien dat je nog ruimte hebt voor een uitdaging en een inspanning;
  • Je bent geïnteresseerd in geschiedenis en in de Engelse taal;
  • Je bent bereid om je meer dan normaal in te zetten om de lessen geschiedenis te verwerken;
  • Je hebt voldoende aanleg om je vaardigheden voor Engels vlot in te zetten;
  • Je hebt voldoende doorzettingsvermogen om CLIL een jaar vol te houden.