Olympiades wetenschappen en wiskunde

Elk schooljaar worden op Vlaams niveau verschillende olympiades georganiseerd in de disciplines aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde. Een olympiade start met een eerste online-ronde die op de eigen school wordt afgelegd. Leerlingen van het 5de en 6de jaar wiskunde-wetenschappen krijgen steeds de kans om vrijwillig deel te nemen aan één of meerdere olympiades naar keuze. Op woensdagmiddag worden ze onderworpen aan 25 multiple-choice kennisvragen over de leerstof van de voorbije jaren en dit voor één bepaalde discipline.
Velen van hen zien dat als een unieke kans om zichzelf te toetsen, zichzelf te vergelijken met de gemiddelde Vlaamse student of zichzelf voor te bereiden op latere studies en/of het ingangsexamen geneeskunde.

De beste Vlaamse scholieren gaan verder naar de 2de ronde die ingericht wordt in één van de Vlaamse universiteiten. Deze studenten nemen het verder tegen elkaar op onder vorm van open vragen en eventuele praktijktesten. Ook op onze school hebben we al verschillende leerlingen zien doorstoten naar zo’n tweede ronde.

Wij, als leerkrachten, waarderen het enorm dat leerlingen hun schaarse vrije tijd hieraan willen spenderen en prijzen hen voor hun engagement ten aanzien van wetenschappen en wiskunde. Dat verdient -ongeacht het resultaat- de grootste pluim.

Olympiade Latijn

Voor de Olympiade Latijn waren er dit jaar 800 leerlingen ingeschreven. De deelnemers vertaalden individueel een tekst van de beroemde redenaar Cicero in vlot en aangenaam leesbaar Nederlands. Karan Singh (6 Latijn-Wiskunde) plaatste zich voor de finale en werd daar eervol 22ste.

Olympiade filosofie

Zeven leerlingen van onze school namen deel aan de Olympiade filosofie. Opdracht was een verhandeling in het Engels schrijven rond het thema ‘Oorlog en Vrede’. Thibault Vincke (6 Latijn-Moderne Talen) schreef een knappe tekst rond omstandigheden waarin een militaire inval in een ander land in sommige gevallen ethisch te verantwoorden is. Met zijn tekst schaarde hij zich bij de 40 finalisten (op 600 deelnemers) en in die eindstrijd legde hij beslag op een mooie 17de plek.