Erasmus+

Sint-Jozef Sint-Pieter gaat al lang internationaal. Met de regelmaat van de klok ontvangen we leerlingen en leerkrachten uit verschillende Europese landen en laten we ook onze leerlingen hun vleugels uitslaan.

In aso loopt het project Unity in Diversity. Making school a home for everyone (2016-2019).
Samen met leerlingen uit 5 economie – moderne talen, 5 Latijn – moderne talen en 5 economie – wiskunde en leerkrachten uit Luxemburg, Duitsland, Spanje, Italië en Zweden wordt er rond het thema ‘integratie’ gewerkt De voorbereiding voor dit project gebeurt telkens in de lessen Engels, geschiedenis en economie. Tijdens de verschillende uitwisselingen worden de leerlingen niet enkel ondergedompeld in een andere cultuur maar krijgen ze ook een Engels taalbad.
Tegelijk is het voor hen ook een unieke gelegenheid om kennis te maken met andere Europese werkwijzen en schoolstructuren. Bovendien leren zowel leerkrachten als leerlingen hoe we jongeren met een beperking (fysisch probleem, taalprobleem, leerstoornis …) kunnen helpen integreren op school en in de samenleving.

In bso loopt het project Mind D Gap (2018-2020). Twaalf jongeren uit Hongarije, Zweden, Frankrijk, Italië en België werken per uitwisselingsmoment rond gendergelijkheid. Naast de inhoudelijke discussies leren leerlingen ook de cultuur van de andere scholen kennen. Uitwisselingen met het buitenland geven leerlingen de spreekdurf om met jongeren die ze niet kennen in een andere taal te communiceren.

In tso werken de leerlingen rond Cultural Heritage (2018-2020). Per uitwisselingssessie gaan telkens zes leerlingen en twee leerkrachten op zoek naar het culturele erfgoed in Spanje, Italië, Polen en België.
Cultureel erfgoed laat onze jongeren zien hoe tradities, kledij, voeding, dans … uit het verleden de culturele identiteit van mensen vandaag bepaalt. Elk land wordt zo een prima ambassadeur van de eigen nationaliteit en van een stukje Europa.

Memorial Garden
Onze school kreeg de kans om samen met een partnerschool uit Londen te werken aan een project waarin de herinnering aan de Eerste Wereldoorlog centraal staat. De Londense school kwam een aantal waardevolle oorlogssites in Vlaanderen bezoeken. Een aantal leerlingen van onze school maakte deel uit van de Vlaamse delegatie in Londen. Zij waren aanwezig bij de opening van de Memorial Garden of herinneringstuin ter nagedachtenis van de vele soldaten die omkwamen tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Voorleesproject: 5 voor 5
In het vijfde jaar krijg je de kans om een voorleessessie uit te werken voor de leerlingen van het vijfde leerjaar basisonderwijs. In groepjes van vier of vijf bereid je deze voorleessessie voor in de lessen Nederlands. Eerst en vooral lees je voor uit een themaboek van de jeugdboekenweek, daarna verzorg je een activiteit die aan dit boek gekoppeld is. Misschien kwam je zelf al eens langs op onze school om van zo’n voorleessessie te genieten. Nu is het jouw beurt om de vijfdejaartjes een onvergetelijke ochtend aan te bieden.
China

Hou je van een uitdaging? Interesse in een andere cultuur? Het stadsbestuur van Blankenberge heeft een samenwerkingsakkoord ondertekend met het Fengtai District in Beijing. Alle leerlingen van de derde graad komen in aanmerking om deel te nemen aan een uniek studentenuitwisselingsprogramma. Je bent te gast bij een Chinees gastgezin. Zo leer je de traditionele gebruiken, de Chinese cultuur en de specifiek Chinese keuken van dichtbij kennen. Zelf krijg je later dan ook een Chinese jongere op bezoek zodat ook hij/zij onze cultuur leert kennen.

Jodoigne

De leerlingen van 5 Humane wetenschappen hebben een uitwisselingsproject met leeftijdsgenoten van Jodoigne. Tijdens de excursies verdiepen ze zich in het thema asiel en migratie. Met hun dossier Ze komen van ver, ze zijn van hier verkennen ze verschillende vormen van integratie en samen leven. Daarnaast wil de uitwisseling ook sociale integratie en kennis van de andere landstaal bevorderen.