CLIL

Bepaalde jongeren verwerken zeer vlot de leerstof. Hun ‘leerhonger’ wordt niet voldoende gestild met de gewone lessen en daarnaast zijn hun schoolprestaties doorgaans zeer goed. Sommigen verlangen naar een extra uitdaging en zijn ge├»nteresseerd in geschiedenis: voor deze leerlingen biedt onze school CLIL aan.

Dat betekent dat ze naast de gewone lessen Engels het vak geschiedenis in het Engels krijgen (2 uur per week), terwijl klasgenoten de lessen geschiedenis in het Nederlands krijgen. In het tweede jaar en het vierde jaar worden de lessen gegeven door Kate Decoster en in het zesde jaar door Frederika Ducheyne.

Het vak Engels is nieuw vanaf het tweede jaar. Leerlingen die de CLIL-lessen willen volgen, zijn taalvaardig, behalen goede algemene resultaten en zijn geïnteresseerd in het vak geschiedenis. De klassenraad op het einde van het eerste jaar geeft advies om al dan niet CLIL te volgen in het tweede jaar.

Tijdens de CLIL-lessen werken de leerlingen met Engelstalige bronnen, wordt de leerstof in het Engels behandeld en spreken de leerlingen en de leerkracht Engels. Toetsen en taken worden ook in het Engels opgesteld. In het tweede jaar gebruiken de leerlingen daarbij Engelse terminologie en enkelvoudige zinnen die aangeleerd worden doorheen het schooljaar. In het vierde jaar zijn leerlingen al in staat om zowel bij het spreken als bij het schrijven meer taal te produceren. In het zesde jaar zijn de leerlingen in staat om zelfstandig Engelstalig cursusmateriaal te ontvangen en te verwerken.

We evalueren de doelstellingen van geschiedenis, niet van Engels. De leerlingen krijgen wel feedback van de leerkracht over hun verworven competenties voor Engels.

Voor elk CLIL-traject moeten de leerlingen zich kandidaat stellen. De leerlingen behaalden in het eerste, derde of vijfde jaar de basisdoelstellingen voor alle vakken.

“History is a cyclic poem written by time upon the memories of man”

Percy Byssce Shelley