Welkom op Sint-Jozef Sint-Pieter Blankenberge
campus met brede middenschool, ASO, BSO en TSO
een bijzonder ruim onderwijsaanbod op 1 locatie

Oud-leerling Michiel Stock in de finale voor de PHD CUP
Oud-leerling Michiel Stock in de finale voor de PHD CUP. Luister naar zijn verhaal!
De school in het nieuws van Radio 1
De school geselecteerd om deel te nemen aan workshop dans met Rosas.

De leerlingen van 5 Humane wetenschappen volgen het project o.l.v. Anne Teresa De Keersmaeker op 23 oktober.

Op 24 oktober woont de klas de avondvoorstelling in het concertgebouw in Brugge bij.

SJSP = digitaal onderwijs


Het digitale tijdperk zit in een nooit geziene stroomversnelling. Kinderen worden geboren als ‘digital natives’, en leren vrijwel natuurlijk omgaan met tablets, smartphones en apps. Als gevolg daarvan ontstaat ook de behoefte aan een onderwijs waarin digitale leermiddelen en content een belangrijke plaats innemen.

We werken reeds jaren aan digitalisering. Sinds september 2012 heeft elke leerling en elke leerkracht een iPad als bijkomend leermiddel.

UGent volgde ons project en zag dat het goed was.